Lečilište

Dijagnosticke metode

Postavljanje dijagnoze Dijagnoza astme započinje anamnezom i traženjem tipičnih simptoma a to su: ponavljane epizode kašlja i sviranja u grudima (engl. wheezing) praćeno osećajem nedostatka vazduha ili gušenjem, produženi izdisaj. Ove tegobe se najčešće javljaju tokom izlaganja... Pročitajte više
16/03/2015

Kozni Prick test u dijagnozi astme

Da bi započeli lečenje, moramo postaviti tačnu dijagnozu. Kada se u pitanju alergijske bolesti i astma, jedan od značajnih testova je i kožni Prick test na inhalacione alergene. Šta je prick kožni test? Prick kožni testovi na inhalacione alergene koriste se u dijagnostici alergijskih... Pročitajte više
16/03/2015

Lecenja astme po GINA smernicama

Lečenje astme po GINA smernicama Astma su u celom sveti lei jednako. Lečenje astme je odrđeno po Globalnoj inicijativi lečenja, GINA smernicama. Savremena terapija astme podrazumeva stepenasti pristup u primeni lekova zavisno od težine bolesti. Stepenasti pristup lečenja bronhijalne astme ... Pročitajte više
16/03/2015

Terapija astme

Terapija astme Saznanje da je astma hronični inflamacijski poremećaj uticalo je na promenu stava u vezi sa lečenjem ove bolesti. Da bi se suzbila i smanjila inflamacija, danas se smatra da astmu treba lečiti trajno, za razliku od ranijeg stava po kojem je lečenje bilo periodično – samo za... Pročitajte više
16/03/2015

Vezbe disanja

Disanje u stojećem položaju Izduvavanje Pre ili nakon telesnih vežbi fizičkih napora zastanite u stojećem raskoračnom stavu (koji omogućuje dublje dijafragmalno Disanje), ruke spustite niz telo, pri udahu ruke se kroz odručenje podižu do uzručenja, aktivirajući pomoćne mišiće... Pročitajte više
16/03/2015
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |