Tipovi simptoma astme

Astma je oboljenje kod koga je disanje otežano.Otežano disanje može nastati zbog zapaljenja, opstrukcije vazdušnih puteva ili preosetljivosti na sredinu u kojoj individua živi. Astma obično pogađa mlađe ljude , mada ne postoje granice u vezi s tim.

Nedostatak daha

Jedan od primarnih simptoma astme je nemogućnost da se udahne pun udisaj. Osoba ne može da udahne duboko bez kašlja i prekida a posledica toga je izuzetna iscrpljenost. Umesto normalnog disanja ne razmišljajući o tome, vi razmišljate kako da duboko udahnete a to se ne događa. Nastaje zamor a u nekim slučajevima i panika.

 Kašaslj

Nemogućnost da se duboko udahne i prisustvo mukusa (šlajma) u disajnim putevima vodi ka izrazitom kašlju. Prizor može izgledati ozbiljno okolnim posmatračima koji vide da osoba kašlje konstatno i da ima poteškoće da udahne.

Zviždanje

Zviždanje je zvučni simptom koji je skoro uvek udružen sa astmom. Kada izdišete, može postojati tanak ili rezak zvuk sličan zvuku vazduha koji izlazi iz gume prilikom njenog izduvavanja. Ovo ukazuje da je osoba izgubila deo vazduha koji je udahnula i da pluća ne dobijaju kompletan udisaj.

Izuzetan Zamor (Iscrpljenost)

Osoba može učestvovati u sportu ili vežbati ili jednostavno otići iz kuće u prodavnicu ili na posao i osetiti iscrpljenost. Zamor može biti tako jak da čak i šetnja od 15 min može naterati osobu da se vrati kući u nameri da se odmori . Pomisao napuštanja kauča ili kreveta je izvan vaših moći.

Nemogućnost spavanja tokom noći

Kako astma iscrpljuje osobu i čini da ona ne može ništa da radi osim da se odmara, spavanje tokom noći može biti otežano pa čak i nemoguće. Astmatičar obično zaspi zbog iscrpljenosti ali ne može ostati da spava jer ga kašalj i nelagodnost povezana sa ovom bolešću budi.